NOUSUJOHDE PROMOTION OY

Strateginen tapahtumajärjestäjä

Tilaisuudet ja tapahtumat strategisen viestinnän välineinä

Strateginen kumppanuus tapahtumajärjestämisessä tuo avuksenne työkalut suunnitelmalliseen yritysstrategian jalkauttamiseen.
Suunnittelemme, tuotamme ja toteutamme yrityksenne viestin tapahtuman muodossa.
Tilaisuuden järjestämisen lisäksi mittaamme ja raportoimme miten asetetut tavoitteet on saavutettu, sekä seuraamme niiden kehittymistä.
Toteutamme esim. vuosijuhlan, asiakastilaisuuden, myyntikokouksen, työhyvinvointipäivän tai tuotelanseerauksen,
ja laskemme teille sen tuomat hyödyt.

Nähdäksesi koko sivut tarvitset Macromedia Flash Playerin. Saat sen täältä!

NOUSUJOHDE PROMOTION OY LTD

Strategic Event Organizer

Strategic communication through events

Strategic partnerships in event production provide the tools to plan and carry out your company strategy.
We plan, produce and convey the message of your company in the form of an event.
We are also constantly evaluating and reporting on any agreed performance indicators for an event and our performance progress.

We will carry out, for example, anniversaries, customer events, sales meetings, recreational events or product launches, and measure the benefits achieved for your company.

You need a Macromedia Flash Player in order to see the whole page. Click here to download it.