Excellence-koulutusohjelma

Panostamme NJ Rebarissa vahvasti henkilökunnan kehittämiseen ja hyvinvointiin. Yhdessä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja alan oppilaitosten kanssa kehittämämme Excellence-koulutusohjelma on modulaarinen kokonaisuus, joka auttaa kehittymään ja etenemään uralla sekä saamaan enemmän irti työstä ja arjesta. 

 
Excellence-kokonaisuuteen sisältyy laadukasta ammatillista opastusta, itsearviointia ja erilaisia työhyvinvointiin, elämänhallintaan ja terveyteen liittyviä teemoja. Kehityskeskustelujen perusteella ohjelmaan valituille tehdään työtehtävän, koulutustaustan ja työkokemuksen pohjalta yksilöllinen opetussuunnitelma. Excellence-ohjelmaa kehitetään koko ajan ja ohjelmaan valitut pääsevät itse vaikuttamaan moduulien sisältöön. Tällä hetkellä ohjelma sisältää seuraavat kokonaisuudet:  
 
Ammatillinen koulutus
Teknisten kuvien luku
Ammattisanasto
Johtaminen ja projektihallinta
ITC-työkalut ja liikkuvan työn ratkaisut
Itsensäjohtaminen ja työhyvinvointi: Firstbeat-hyvinvointianalyysi, Peili-käyttäytymisprofiili ja stressin ja ajankäytön hallinta

Esimiestyö: työurien pidentäminen, varhaisen puuttumisen malli ja työkykyjohtaminen

Projektijohtaminen ja Lean-menetelmät

HR, talousjohtaminen ja lainsäädäntö

© 2020 NJ Rebar

(Nousujohde Raudoitus Oy)

All rights reserved.