Noggrant mätt stål

Vi utför också armeringsspecifikationer av stål från byggritningar vid stålinköp. Användning av armeringsspecifikationstjänsten garanterar att stålmängden är rätt mätt och att överloppsstål inte förekommer. Med det samma garanteras också att stål av rätt längd är på rätt plats på rätt tid.
 
Via oss kan man också beställa bockade eller klippta stål. Armeringsjärn av rätt längd och form minskar arbetsmoment som sker på plats och försnabbar installation, vilket sparar förutom tid också pengar.

Be om offert:

 

Osmo Töyrylä

+358 40 873 9696

osmo.toyryla@njrebar.com

© 2020 NJ Rebar

(Nousujohde Raudoitus Oy)

All rights reserved.