NJ Rebar 

dodatkowe świadczenia pracownicze

 

U nas wykuwają się najlepsze talenty

Zmotywowani i posiadający znakomite umiejętności pracownicy to nasz największy atut. Dlatego oferujemy im możliwość nieograniczonego rozwoju zawodowego. Proponujemy dokształcanie zarówno w zawodzie zbrojarza, jak i – na przykład w ramach programu Excellence – szkolenia na stanowiska kierownicze, z możliwością praktycznego sprawdzenia się w roli przełożonego. Wydajemy o Twojej pracy konstruktywną opinię, ponadto stale monitorujemy zarówno poziom zadowolenia z pracy naszych pracowników, jak i jakość wykonywanej pracy. Pomagamy w planowaniu ścieżki kariery, a ze starszymi wiekowo pracownikami układamy wspólnie ich plan rozwoju i pracy.
 
Dodatkowe świadczenia
- uzupełniające szkolenia z branży zbrojarskiej
- szkolenia na stanowiska kierownicze
- szkolenie z Microsoft 365
- wymiana opinii na temat pracy i planowanie ścieżki kariery
- program dla starszych pracowników
- program szkoleniowy Excellence
 

Abyś czuł się komfortowo

Wielu z naszych pracowników jest zmuszonych jest z przyczyn zawodowych do rozłąki z rodziną. Szczególne znaczenie ma więc dla nas zapewnienie pracownikom komfortu życia na co dzień a także zaoferowanie możliwości wypełnienia wolnego czasu. Klub pracowniczy Iron Men regularnie organizuje najróżniejsze imprezy i wydarzenia poza godzinami pracy. Realizowany w firmie program szkoleniowy Excellence oferuje oprócz szkoleń zawodowych także propozycje optymalizacji efektywności pracy czy rozwiązań z zakresu efektywnego gospodarowania czasem. Niewątpliwie do poczucia komfortu naszych pracowników przyczynia się również oferta bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 
Dodatkowe świadczenia
- program szkoleniowy Excellence
- działalność klubu pracowniczego Iron Men
- inne wspólne imprezy i działania
- bezpłatna opieka medyczna
- wsparcie w rzucaniu palenia
- prewencja uzależnień
 

Witamy w Finlandii, zapraszamy do życia wśród nas

 
Czasem praca zagranicą i w obcym języku bywają trudne. U nas tak nie jest – pomagamy naszym pracownikom w codziennych kwestiach, w razie konieczności pomagamy bezpośrednio w załatwianiu spraw. Organizujemy kwestie mieszkaniowe, kursy językowe z fińskiego i angielskiego, a w razie przeprowadzki do Finlandii z rodziną – pomagamy rodzinie w okresie przejściowym w dostosowywaniu się do życia w społeczeństwie fińskim, radzimy do jakich świadczeń społecznych - od opieki przedszkolnej aż po dodatki rodzinne – rodziny są uprawnione.
 
Dodatkowe świadczenia
- niedrogie zakwaterowanie w mieszkaniach oferowanych przez pracodawcę
- pomoc w wynajęciu własnego mieszkania
- kursy językowe
- pomoc dla członków rodzin

Bezpieczeństwo pracy to wypadkowa wielu czynników

W firmie NJ Rebar kwestie bezpieczeństwa pracowników traktujemy niezwykle poważnie. Na budowie obowiązuję szczegółowe wytyczne służące minimalizacji zagrożeń. Ewentualne wypadki przy pracy są każdorazowo wyjaśnianie osobiście z uczestnikiem i analizowane później wspólnie z całą załogą jako zdarzenia przykładowe – wszystko po to, aby uniknąć ich powtórzenia. Różne szkolenia, np. kursy na kartę BHP lub kurs na prace gorące, jak również kurs udzielania pierwszej pomocy, stanowią nieodłączny element naszej działalności w ramach
zapobiegania wypadkom.
 
Dodatkowe świadczenia
- karta BHP
- kurs pierwszej pomocy
- karta prac gorących
- wyjaśnianie konkretnych wypadków osobiście
- spotkania BHP na budowie
 

Uzupełnieniem pensji są dodatkowe świadczenia o wartości pieniężnej

Przy porównywaniu opłacalności pracy w różnych firmach, warto wziąć pod uwagę dodatkowe świadczenia, jakie otrzymasz od NJ Rebar. Szeroki zakres świadczeń dodatkowych sprawia, że całość wynagrodzenia jest u nas bardzo atrakcyjna. Jeśli wymagają tego warunki pracy, przysługiwać Ci będzie kilometrówka i telefon. Rok po podpisaniu umowy o pracę będziesz miał również prawo do zwrotu za koszt biletu lotniczego, a na stanowiskach biurowych również do dodatku do posiłków. Oczywiście jesteś ubezpieczony od wypadków i innych poważnych zdarzeń, co stanowi zabezpieczenie tak dla ciebie samego, jak i dla twojej rodziny.
 
Dodatkowe świadczenia
- wliczając dodatkowe świadczenia wynagrodzenie całkowite od 14,53€/h
- dodatki i nagrody finansowe
- ubezpieczenie wypadkowe i grupowe ubezpieczenie na życie
- kilometrówki
- telefon dla pracowników na stanowiskach kierowniczych
- dla pracowników biurowych dodatki na posiłki, sport i kulturę
 

Finlandia jako świetne miejsce do życia i do pracy

​Skandynawskie państwo dobrobytu ze wszystkimi swoimi zaletami i świadczeniami, to dla Ciebie atrakcyjna alternatywa wobec innych rynków pracy. Przysługuje Ci płatny urlop roczny, ubezpieczenia zdrowotnego, a w razie pracowniczej służby zdrowia jest państwowa opieka zdrowotna i stomatologiczna, w której koszty leczenia są niewielkie. Myśląc o przyszłości warto mieć na uwadze tę istotną zaletę Finlandii, że naliczanie lat pracy do emerytury zaczyna się natychmiast po zawarciu stosunku pracy. Dla wielu osób zaletą jest też stosunkowa łatwość uzyskania kredytu bankowego, jak i uzyskania karty płatniczej i kredytowej.
 
Dodatkowe świadczenia
- płatne urlopy roczne
- natychmiastowe naliczanie lat pracy do emerytury
- ubezpieczenie zdrowotne
- świadczenia dla bezrobotnych
- łatwość uzyskania karty płatniczej i kredytowej
- łatwość uzyskania kredytu bankowego
- państwowa opieka zdrowotna (w tym stomatologiczna)

© 2020 NJ Rebar

(Nousujohde Raudoitus Oy)

All rights reserved.