VTS-register


VTS - Värdering av utomstående tjänsteleverantörers säkerhetsarbete

Nousujohde Raudoitus Oy tillhör nu VTS-registret.

Underleverantörs- och tjänsteföretagens säkerhetsbedömningar är ämnade att uppmuntra lokala affärspartners att utveckla arbetssätt som främjar hälsa och säkerhet. Målet är att öka graden av säkerhet på den gemensamma arbetsplatsen , minska olyckor och farliga situationer, samt att främja en inga misstag- mentalitet.

Genom utvärderingen överförs säkerhetstänket till förebyggande riktning genom att göra observationer på utvecklingen av säkerhet och genomförande av korrigerande åtgärder , innan något kan hända . Syftet är också att hjälpa projektets beställare att välja leverantörer och för att få feedback på den egna verksamheten i gemensamma åtgärder .

#svenska