Rakennusala kansainvälistyy


Rakennusala kansainvälistyy - NJ Rebarissa ammattitaito ja asenne ratkaisevat

Rakennusala on vahvassa kasvussa, ja kansainvälistyy kovaa vauhtia. Kauppakamarin mukaan vuonna 2016 ala työllistää 9 000 työntekijää enemmän kuin viime vuonna, ja esimerkiksi Helsingin seudun työllisistä jo viidesosa on vieraskielisiä.

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus alalla puhuttaa myös julkisuudessa ja herättää voimakkaita tunteita. Onko todella niin, että suurtyöttömyyden aikana rakennustyömaille ei löydy Suomesta tekijöitä?

Työ- ja elinkeinoministeriö syyskuussa julkaisema ammattibarometri vahvistaa tilanteen, joka on meille NJ Rebarissa hyvin tuttu. Rakennusalalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, mutta miksi? Kokemukseni perusteella puutetta on sekä osaamisesta että asenteesta.

Rakennusala kansainvälistyy - NJ Rebarissa ammattitaito ja asenne ratkaisevat

NJ Rebar (virallinen nimi Nousujohde Raudoitus Oy), on yksi Pohjoismaiden johtavista raudoitusalan yrityksistä. Raudoitus-, kuten monella muunkin vaativaa erityisosaamista vaativan alan koulutusta on ajettu alas 1990-luvulta lähtien. Osaamisvaatimukset ovat myös muuttuneet. Haluamme NJ Rebarissa uudistaa ja kehittää toimialaa, ja keskeisessä roolissa on aiempaa asiakaslähtöisempi ja joustavampi toimintamalli.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaativissa ja aikataulullisesti haastavissa kohteissa työskentely edellyttää erityisesti esimiehiltämme paitsi vahvaa ammatillista pätevyyttä, myös asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja projektihallinnan osaamista. Kansainvälisillä työmailla tarvitaan myös kielitaitoa. Yhdistelmä on vaativa, ja osaajia on vaikea löytää.

Osaamisen lisäksi asenne ja sitoutuminen työhön ovat ensiarvoisen tärkeitä. Suurissa ja vaativissa rakennushankkeissa toimimme tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi suunnittelijoiden, paikallavalu-urakoitsijoiden, maanrakennus-urakoitsijoiden, ja pääurakoitsijoiden kanssa, ja aikatauluissa pysyminen ja projektin suunniteltu eteneminen edellyttävät erittäin kurinalaista ja motivoitunutta asennetta työhön.

Yrityksenä olemme vastuussa työmme laadusta ja jäljestä, sekä toimitusaikatauluista asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille. On selvää, että haluamme palkata vain parhaita ammattilaisia, jotka pystyvät sitoutumaan työhönsä sen vaativuuden edellyttämällä tavalla.

Kotimaisen työvoiman osalta kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, ja vaaditulla osaamisprofiililla ja asenteella varustettuja ammattiosaajia ei ole Suomesta juurikaan löytynyt. Haemme jatkuvasti osaavaa työvoimaa, esimerkiksi vuoden 2016 aikana meille on tullut viisi hakemusta Suomesta.

NJ Rebar onkin jo pitkään rekrytoinut osaavaa työvoimaa EU:n kansainvälisillä työmarkkinoilla. Olemme palkanneet raudoittajia lähinnä Puolasta, sillä suomalaisia raudoittajia ei ole saatavilla. Ulkomaalaisen työvoiman rekrytoiminen ei ole meille itseisarvo tai säästämiskeino, vaan ratkaisu tilanteeseen, jossa oikeanlaista kotimaista työvoimaa ei ole tarjolla.

Toisin kuin julkisuudessa joskus esitetään, kyse ei ole halpatyövoimasta. Noudatamme palkkauksessa TES:in suosituksia, ja panostamme vahvasti henkilöstön hyvinvointiin. Ulkomaalaiseen työvoiman osalta perehdyttämisprosessi on huomattavan monisyinen ja erilaiset lupa-asiat, tulkkaukset, asuminen ja muut HR-asiat vaativat paljon resursseja.

Toinen ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvä haaste ja kustannustekijä on työvoiman suuri vaihtuvuus. Rekrytoimme NJ Rebariin vuonna 2015 yli 100 ammattilaista, ja näistä 40 % on tällä hetkellä palveluksessamme.

Tänne tullaan työskentelemään projektiluontoisesti ja keräämään rahaa esimerkiksi taloa varten. Perhe jää kotimaahan, ja vaikka perheen tuloa Suomeen tuetaan monella tapaa, on pestien määräaikaisuus ja ”reissutyömalli” ammattilaisille usein mieluisampi vaihtoehto.

Haasteista huolimatta kokemuksemme puolalaisesta työvoimasta ovat erittäin positiivisia. Osaaminen ja sitoutuminen tulokselliseen työhön ovat huippuluokkaa, ja olemme pystyneet toimittamaan asiakkaillemme tukea suunnitteluun ja kumppanuusajattelua – ongelmat ratkotaan yhdessä. Lisäksi raudoittajamme saavat erinomaista palautetta työn jäljestä.

Tanja Karonen, toimitusjohtaja

Tanja Karonen LinkedIn

Rakennusala kansainvälistyy

#Finland #suomi #rakennusala #kansäinvälistyminen #ulkomainentyövoima #ammattitaito #blogi #EU #työmarkkinat #puolaisetraudoittajat #reissutyö