NJ Rebarin ammattilaiset raudoittavat loma-aikanakin


Suurelle osalle joulu ja uusi vuosi merkitsevät paitsi tärkeitä juhlapyhiä, myös vapaata töistä ja rentoutumista läheisten kanssa. Silti yhtä useammalla alalla töitä tehdään myös pyhinä, eikä rakennusala ole poikkeus.

Kun muut lomailevat, rakennustyömailla työt jatkuvat myös pyhinä. Vapaaehtoisia jouluvuoron tekijöitä ei ole tarjolla liiaksi, mutta työt täytyy tehdä. Tämä on hankala yhtälö.

NJ Rebarissa pyhien resursointimallia on kehitelty jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa. Nokkamiehen Paweł Celińskin mukaan olennaista on, ”että teemme huippulaatuista työtä sovituissa aikatauluissa niin, että järjestely on myös työntekijöille oikeudenmukainen”.

NJ Rebarissa asia on ratkaistu niin, että pyhien aikaan kun työvoimasta on käytössä noin 40 %, töitä tehdään osin kahdessa vuorossa ja lomavuorot kiertävät.

”Puolalaisille raudoittajille on tärkeää päästä jouluksi kotiin, mutta kaikki eivät voi lähteä samaan aikaan. Loma-aikojen resursointiin on kokeiltu erilaisia malleja, ja nyt näyttäisi siltä, että nykyinen systeemi toimii hyvin.Olen itse ollut suunnittelemassa tätä järjestelmää, jossa kahden viikon lomat sijoittuvat joulun molemmin puolin. Vuorovuosina lomalle pääsee joko jouluksi tai vapaata on sekä jouluna että uutena vuotena. Systeemi on reilu ja oikeudenmukainen työntekijöille, ja pystymme pitämään toimituslupauksemme asiakkaalle” Paweł kertoo.

Puolalainen Paweł toteaa, että joulu on katolisessa Puolassa yksi vuoden suurimmista juhlista. Perhearvot ovat tärkeitä, ja lähes kaikki haluavat lomilla kotiin perheen luokse. Niin myös Paweł, jolla Puolassa odottavat vaimo ja kohta 4-vuotias tytär. ”Ikävä on kova, mutta pidän nykyistä systeemiä erittäin toimivana. Loma-aikataulut vaihtelevat hieman vuodesta riippuen, mutta kaikki pääsevät lomailemaan kotona pyhien aikaan”.

Pyhienkin aikaan turvallisuus on ykkösprioriteetti ja kiirehuippuja tasataan ensisijaisesti vuoroissa työskentelemällä

Tavallinen työpäivä NJ Rebarilla alkaa klo 07 ja päättyy 17.30 mennessä. Tästä 10 tunnin työpäivästä 2 tuntia menee niin sanottuun tuntipankkiin, josta kerääntyy lomaa niin, että jokaisen 8 viikon työjakson jälkeen seuraa 2 viikkoa lomaa.

Joulunaikaan on tehty jonkin verran ylitöitä, mikäli kohteiden aikataulut ovat sitä vaatineet. Tämä on kuitenkin vähäistä, sillä työturvallisuus on prioriteetti ja ylipitkät päivät tuovat mukanaan ei-toivottuja riskejä. Ylitöiden sijaan kiirehuippuja tasaamaan on otettu systeemi, jossa töitä tehdään osin kahdessa vuorossa. Näin kokonaistyöaika kasvaa, mutta yksittäisen työntekijän työaika pysyy turvallisissa ja lain määrittelemissä rajoissa.

Vaikka työtahti oli kiivas, tunnelma työmailla oli joulun aikaan rauhallisempi kuin yleensä, sillä ihmisiä oli huomattavasti vähemmän. Myös joulukoristeet ja musiikki loivat tunnelmaa esimerkiksi työmaaruokalassa. Ja oli työmaalla joulukuusikin muistuttamassa joulun sanomasta. ”Myös ihmisten mieliala vaikutti olevan positiivisempi kuin yleensä - tulevia lomia odotellessa” Paweł pohtii.

Nyt ollaan jo vuodessa 2017 ja loputkin lomalaiset ovat palanneet takaisin työmaalle. Vanhojen NJ Rebarilaisten lisäksi joukkoon liittyi tammikuun alussa noin 10 hengen porukka uusia työntekijöitä ja lisää rekrytointeja on luvassa alkuvuodesta.Miten Paweł toivottaisi uudet työntekijät tervetulleeksi NJ Rebariin?

”Tärkeää on nähdä kokonaiskuva, ”big picture” ja ymmärtää, että työntekijöiden ja yrityksen etu on yhteinen. NJ Rebarissa jokainen pääse vaikuttamaan ja kaikkia kuunnellaan. Yksi esimerkki tästä on loma-aikojen resursointimalli, joka kehitettiin johdon kanssa yhdessä. Kehittymismahdollisuuksia kannattaa myös hyödyntää, ja esimerkiksi kielitaito on todella tärkeä. Kaikilla on samat mahdollisuudet, mutta niihin pitää osata tarttua aktiivisesti” Paweł rohkaisee.

#suomi #nokkamies #PawełCeliński #Loma #rakennusala #raudoitusala #rautamies #raudoittaja #työaika #resursointi #työmaa