NJ Rebar Swecon tekniikkapäivillä


Suunnittelu- ja konsultointiyritys SWECO järjestää säännöllisesti alan ajankohtaisiin teemoihin keskittyviä tekniikkapäiviä. Tampereella Kampusareenalla 20.6.217 järjestettyyn tapahtumaan kerääntyi yli 30 suunnittelijaa jakamaan tietotaitoa alan ammattilaisten kesken.

Keskustelumuotoisissa tilaisuuksissa pyritään identifioimaan ja löytämään ratkaisuja työmaan ja suunnittelun välisiin ongelmiin sekä kehittämään yhteistyötä eri tahojen välillä. NJ Rebaria tilaisuudessa edustivat työpäällikkö Osmo Töyrylä ja määräainelaskija Olli Kimmonen.

NJ Rebarin puheenvuoro herätti kiinnostusta, ja muistiinpanoja tehtiin ahkerasti. Osmon ja Ollin alustuksessa esiteltiin raudoitusprosessia suunnitelmasta teräkseen asennukseen, sekä tuotiin esille raudoituksen tarpeita ja esitettiin toiveita suunnittelijoille. Raudoituksen näkökulmasta tärkeänä pidettiin esimerkiksi sitä, että jatkospituus- ja ankkurointitaulukot pitää olla selkeästi rakennuspiirustusten tekstiosiossa.

Avoimessa keskustelutilaisuudessa puhuttiin myös raudoituksen haasteista liittyen teräsluetteloinnin toisistaan poikkeaviin merkintätapoihin: suunnitelmassa luettelointi tehdään valukokonaisuuden mukaan ja raudoitusliike tarvitsee kohdekohtaiset tiedot. Myös työteräksen käytön huomioiminen mitoituksissa on asia, johon toivottiin jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota.

Suunnittelun tulevaisuudennäkymät kiinnostivat kaikkia. Digitaalisuuteen vahvasti panostavan NJ Rebarin kannalta innostusta herätti virtuaali- ja lisätyn todellisuuden lisäksi se, että Swecolle uuden teknologian hyödyntäminen on arkipäivää ja se panostaa vahvasti 3d-mallintamiseen. Tulevaisuudessa myös raudoituksen mallinnuksia on saatavilla yhä enemmän.

Tekla-ohjelma mahdollistaa jo nyt teräksen mallinnuksen ohjelmaan, mutta toistaiseksi sitä ei voi sellaisenaan hyödyntää raudoituksessa. ”Tarkkoja aikatauluja ei ole tiedossa, mutta toivottavasti piankin lähitulevaisuudessa siirrymme yhä enemmän printatuista rakennuskuvista sähköisiin kuviin” Olli Kimmonen pohtii.

Swecon isännöimä tilaisuus vahvisti Osmon uskoa siihen, että tiivis yhteistyö suunnittelutoimistojen kanssa on myös rakennusliikkeiden etu. ”Minulle jäi vahva mielikuva, että meitä kuunneltiin, ja että Sweco tulee mahdollisuuksien mukaan huomioimaan esittämiämme asioita. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä Swecon suunnittelijoiden kanssa”.

Kiitos isännille ja vieraille mielenkiintoisesta tilaisuudesta!

#suomi #insinööri #raudoitusala #rakennusala #osmotöyrylä #ollikimmonen #sweco #suunnittelu #suunnittelutoimisto #tekniikkapäivät #tampere #yhteistyö