Armering som hjärtesak

Viktiga värderingar för oss är välmående, öppenhet, respekt och att driva utveckling. Vi tar vara om våra anställda och uppmuntrar dem till eget initiativtagande, vi utmanar branschens traditionella verksamhetsmodeller, vi agerar ansvarsfullt och respekterar varann såväl som individer som professionellt.
 
Vårt kundlöfte, The Hearts of Steel, sammanfattar fint det vi gör. Vi arbetar i hjärtat av byggandet, skapande en stark grund för framtiden och alla vi är med, med våra hjärtan av järn.

© 2020 NJ Rebar

(Nousujohde Raudoitus Oy)

All rights reserved.